Phone rakh diya tha mann banake ki ab nahi uthaenge…(Funny Quotes)

Funny Quotes

admin Author